Equip humà

Fina Vendrell

Representant Titular. Especialista d'anglès. Coordinadora de projectes Erasmus+. Ambaixadora eTwinning.

Montse Mollet

Directora. Mestra i psicopedagoga. Comissió d'atenció a la diversitat. Comissió TAC.

Elisa Cervera

Administradora

Maria Vilà

Cap d'estudis. Mestra i tutora d'ed. primària. Comissió d'atenció a la diversitat. Comissió pati (R)evolució.

Eva Espada

Secretària acadèmica. Mestra d'ed. primària. Especialista AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua anglesa). Comissió GEP (Generació Plurilingüe).

Mònica Latre

Educadora Llar d'infants.

Iris Velilla

Coordinadora d'ed. infantil 1r cicle. Educadora Llar d'Infants. Comissió pati (R)evolució

Laia Masplà

Coordinadora d'ed. infantil 2n cicle. Mestra i tutora d'ed. infantil. Comissió TAC. Comissió pati (R)evolució.

Marc Canals

Mestre d'ed. infantil. TEI. Especialista de psicomotricitat. Comissió projecte apadrinament.

Angelina Soler

Mestra i tutora d'ed. infantil. Comissió projecte apadrinament.

Elvira Pujols

Mestra i tutora d'ed. infantil. Comissió pati (R)evolució. Comissió per a la sostenibilitat i medi ambient. Comissió projecte apadrinament.

Maria Safont

Mestra a ed. infantil i primària Comissió biblioteca.

Núria Terré

Coordinadora d'ed. primària. Mestra especialista de Música. Comissió pati (R)evolució. Comissió valors i emocions.

Montse Rovira

Mestra i tutora d'ed. primària. Comissió valors i emocions. Comissió projecte dones pioneres.

Eli López

Mestra especialista d'ed. física i tutora d'ed. primària. Especialista AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua anglesa). Comissió TAC.

Montserrat Cererols

Mestra i tutora d'ed. primària. Comissió biblioteca.

Montserrat Mas

Mestra a ed. primària. Comissió projecte dones pioneres.

Ester Pérez

Mestra i tutora d'ed. primària. Especialista AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua anglesa). Comissió Erasmus+. Comissió GEP (Generació Plurilingüe).

Olga Casimiro

Geòloga i tutora d'ed. primària. Comissió per a la sostenibilitat i medi ambient. Comissió pati (R)evolució. Comissió biblioteca.

Cèlia Reñé

Personal d'administració i serveis: oficines.

David Martínez

Personal d'administració i serveis: oficines.

Montse Malagarriga

Personal d'administració i serveis: cuina i servei de neteja.

Mercè Ferrer

Personal d'administració i serveis: menjador.

Pep Rosich

Personal d'administració i serveis: menjador. Vetllador. Comissió pati (R)evolució.

Rosa Soler

Personal d'administració i serveis: vetlladora i servei de neteja

Imma Granados

Personal d'administració i serveis: neteja