Equip humà

Fina Vendrell

Representant Titular. Especialista d'anglès. Coordinadora de projectes Erasmus+ i de l'Equip Impulsor de Projectes Europeus. Ambaixadora eTwinning.

Montse Mollet

Directora. Mestra i psicopedagoga. Comissió d'atenció a la diversitat. Equip Educació Especial. Equip impulsor Estratègia Digital de Centre

Elisa Cervera

Administradora

Maria Vilà

Cap d'estudis. Mestra i tutora d'ed. primària. Comissió d'atenció a la diversitat. Equip Educació Especial. Comissió pati (R)evolució.

Diana González

Secretària acadèmica.

Mireia Curtichs

Mestra d'ed. infantil. Educadora a la llar d'infants.

Mònica Latre

Educadora Llar d'infants. Equip impulsor projecte d'innovació araArt

Iris Velilla

Coordinadora d'ed. infantil 1r cicle. Educadora Llar d'Infants. Comissió pati (R)evolució

Laia Masplà

Coordinadora d'ed. infantil 2n cicle. Mestra i tutora d'ed. infantil. Equip impulsor Estratègia Digital de Centre.

Elvira Pujols

Mestra i tutora d'ed. infantil. Comissió pati (R)evolució. Comissió per a la sostenibilitat i medi ambient.

Marc Canals

Mestre tutor d'ed. infantil. Equip impulsor Estratègia Digital de Centre.

Marina Serra

Mestra Ed.Física i psicomotricitat.

Aina Torrescasana

Mestra i tutora d'ed. primària. Equip impulsor projecte d'innovació araArt

Pol Bordas

Mestre i tutor d'ed. primària. Equip impulsor projecte d'innovació araArt

Eva Espada

Mestra i tutora d'ed. primària. Equip impulsor Projectes Europeus

Eva Cantarero

Mestra d'ed. primària. Equip impulsor Projectes Europeus. Equip Educació Especial.

Eli López

Mestra especialista d'ed. física i tutora d'ed. primària. Equip impulsor Estràtègia Digital de centre.

Olga Casimiro

Geòloga i tutora d'ed. primària. Comissió per a la sostenibilitat i medi ambient. Comissió pati (R)evolució.

Ester Pérez

Mestra i tutora d'ed. primària. Especialista AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua anglesa). Equip impulsor Projectes europeus.

Núria Terré

Coordinadora d'ed. primària. Mestra especialista de Música. Equip impulsor projecte d'innovavió araArt.

Montserrat Mas

Mestra a ed. primària. Equip impulsor apadrinament.

Montserrat Cererols

Mestra d'ed. primària. Comissió biblioteca. Equip impulsor apadrinament.

Montse Rovira

Mestra i tutora d'ed. primària. Comissió valors i emocions. Equip impulsor apadrinament.

Angelina Soler

Mestra d'ed. infantil. Comissió projecte apadrinament.

Cèlia Reñé

Personal d'administració i serveis: oficines.

David Martínez

Personal d'administració i serveis: oficines.

Montse Malagarriga

Personal d'administració i serveis: cuina i servei de neteja.

Mercè Ferrer

Personal d'administració i serveis: menjador.

Rosa Soler

Personal d'administració i serveis: vetlladora i servei de neteja

Anuta Butusina

Personal d'administració i serveis: servei de neteja