Equip humà

Fina Vendrell

Representant Titular. Especialista d'anglès. Coordinadora de projectes Erasmus+ i de l'Equip Impulsor de Projectes Europeus. Ambaixadora eTwinning.

Montse Mollet

Directora. Mestra i psicopedagoga. Comissió d'atenció a la diversitat. Equip impulsor Pla d'Educació Digital

Elisa Cervera

Administradora

Maria Vilà

Cap d'estudis. Mestra i tutora d'ed. primària. Comissió d'atenció a la diversitat. Comissió pati (R)evolució.

Eva Espada

Secretària acadèmica. Mestra i tutora d'ed. primària. Especialista AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua anglesa). Equip impulsor Projectes Europeus

Mireia Curtichs

Mestra d'ed. infantil. Educadora a la llar d'infants.

Mònica Latre

Educadora Llar d'infants. Equip impulsor projecte d'innovació araArt

Iris Velilla

Coordinadora d'ed. infantil 1r cicle. Educadora Llar d'Infants. Comissió pati (R)evolució

Aina Torrescasana

Mestra d'ed. infantil. Equip impulsor projecte d'innovació araArt

Laia Masplà

Coordinadora d'ed. infantil 2n cicle. Mestra i tutora d'ed. infantil. Equip impulsor Pla d'Educació Digital.

Marc Canals

Mestre d'ed. infantil. TEI. Especialista de psicomotricitat. Vetllador

Angelina Soler

Mestra i tutora d'ed. infantil. Comissió projecte apadrinament.

Elvira Pujols

Mestra i tutora d'ed. infantil. Comissió pati (R)evolució. Comissió per a la sostenibilitat i medi ambient.

Maria Safont

Mestra a ed. infantil. Comissió biblioteca. Equip impulsor dones pioneres

Núria Terré

Coordinadora d'ed. primària. Mestra especialista de Música. Equip impulsor projecte d'innovavió araArt.

Pol Bordas

Mestre d'ed. primària. Equip impulsor projecte d'innovació araArt

Montse Rovira

Mestra i tutora d'ed. primària. Comissió valors i emocions. Comissió projecte dones pioneres.

Eli López

Mestra especialista d'ed. física i tutora d'ed. primària. Equip impulsor Pla d'educació digital.

Marina Vilà

Mestra a ed. primària. Especialista AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua anglesa). Equip impulsor Projectes Europeus

Montserrat Cererols

Mestra i tutora d'ed. primària. Comissió biblioteca. Equip impulsor apadrinament.

Montserrat Mas

Mestra a ed. primària. Comissió projecte dones pioneres.

Ester Pérez

Mestra i tutora d'ed. primària. Especialista AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua anglesa). Equip impulsor Projectes europeus.

Olga Casimiro

Geòloga i tutora d'ed. primària. Comissió per a la sostenibilitat i medi ambient. Comissió pati (R)evolució.

Cèlia Reñé

Personal d'administració i serveis: oficines.

David Martínez

Personal d'administració i serveis: oficines.

Montse Malagarriga

Personal d'administració i serveis: cuina i servei de neteja.

Mercè Ferrer

Personal d'administració i serveis: menjador.

Rosa Soler

Personal d'administració i serveis: vetlladora i servei de neteja

Anuta Butusina

Personal d'administració i serveis: servei de neteja