PROJECTES

RUTA INTERACTIVA PER CONÈIXER EL PROJECTE EDUCATIU DE L’ESCOLA

ACREDITACIÓ ERASMUS: PROJECTES INTERNACIONALS ERASMUS - ETWINNING

Erasmus+ i eTwinnings treballant junts amb països d’Europa: Finlàndia, França, Itàlia, Polònia, Ukraïna, Romania, Bulgària, Grècia etc.

Segons el nostre Pla Erasmus, això ens permetrà enfortir i potenciar els següents objectius:

 • Promoure la inclusió social i l’atenció a la diversitat a fi de garantir l’equitat educativa.
 • Innovar la metodologia i pedagogia del centre a partir de l’intercanvi transnacional per millorar les competències de l’alumnat i del professorat.
 • Millorar la competència lingüística de l’anglès de l’alumnat i el professorat.
 • Crear una xarxa d’escoles europees realitzant projectes cooperatius i mobilitats a Europa per potenciar el sentiment de pertinença europea i donar valor a la diversitat cultural.
 • Incrementar la competència digital de l’alumnat i professorat realitzant projectes europeus per fomentar la innovació i creativitat.
 • Integrar els Objectius de Desenvolupament Sostenible en el Projecte Educatiu de Centre implicant la comunitat educativa i els centres de cooperació europeus per esdevenir ciutadans sostenibles.

Som centre eTwinning reconegut a nivell europeu i model per a altres centres.

– Centre educatiu inclusiu i innovador

– Compromesos amb un model de lideratge compartit

– En la cooperació i treball en equip.

– Els alumnes esdevenen agents de canvi.

– Fem formació a mestres i professors d’altres centres.

PROJECTES INTERDISCIPLINARIS

Enllaços a projectes interdisciplinaris realitzats:

PROJECTE D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA araART

El Programa d’innovació pedagògica “araArt” neix amb la finalitat de fomentar i posar en valor projectes artístics que es porten a terme en el si d’un centre d’educació infantil, primària o secundària, en col·laboració amb una escola artística, un equipament cultural, o institucions, entitats i associacions artístiques, en el nostra cas amb l’espai artístic “La Volta” de Navàs, per promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant.

El programa d’innovació “araArt” promou la transformació dels centres educatius a partir de les arts.

Els objectius del Programa d’innovació pedagògica “araArt” són:

 • Potenciar les arts per millorar les capacitats i les competències bàsiques de l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària, i contribuir a estructurar el seu pensament.
 • Generar situacions d’aprenentatge vinculades a les arts que afavoreixin l’aprenentatge de l’alumnat, tot atenent la diversitat i fomentant la inclusió.
 • Promoure l’obertura i les aliances dels centres amb l’entorn i contribuir a desenvolupar estratègies de projecció externa.
 • Fomentar el gust per les arts entre la comunitat educativa i aportar futur públic per a les arts i la cultura.
 • Generar oportunitats per detectar i promoure el talent en l’àmbit de les arts tot atenent la diversitat.
 • Contribuir a la formació del professorat a través de la col·laboració dels mestres i professors del sistema educatiu amb el professorat dels ensenyaments artístics i els professionals de l’àmbit de les arts.
 • Generar espais de treball en xarxa entre els centres educatius.

PROJECTE AICLE

L’AICLE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera), en anglès CLIL (content and language integrated learning), és una metodologia que promou l’ús de la llengua estrangera per a l’ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió.

Al Col-legi Sant Josep fem a tota la primària:

Arts&Craft

Science

Physical Education

PROJECTE CONNECTEM

CONNECTEM  és un projecte d’Educació Primària, propi de la nostra escola, on potenciem l’aprenentatge de presa de decisions, de tractament de la informació i d’autoavaluació per conèixer què sabem, què no sabem i com podem plantejar-nos nous objectius.

Creiem en la necessitat de vetllar per la formació integral de la persona en el desenvolupament de les competències per a la vida.

PROJECTE D'EMPRENEDORIA

El programa fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària, concretament a 5è de primària.
Durant un curs escolar, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials.

Descobreix tots els projectes realitzats

– Col·legi Sant Josep Navàs –