DADES RELATIVES AL RESPONSABLE

 

Empresa: COL·LEGI SANT JOSEP. EDN FUNDACIÓ PRIVADA – G62655048

Direcció: Carretera Viver, 20 – 08670 Navàs Contacte: a8022288@xtec.cat – 938 39 07 47

 

Delegat de Protecció de Dades

 

NOM: CIPDI Tratmiento de la Información – CIF: B65223893 Contacte: 93 319 62 53

 

Finalitats

 

En compliment del disposat en el Reglament Europeo 2016/679 General de Protecció de Dades, li informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, AL COL·LEGI SANT JOSEP DE NAVÀS tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 

 • Arxiu / historial de treballadors i treballadors de l’empresa
 • Compra / venda d’articles i
 • Control i supervisió de l’eficiència i qualitat de l’entitat
 • Control i vigilància d’accés a llocs
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
 • Formació
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
 • Donar-li un servei
 • Publicació en dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació
 • Realització de cobrament mitjançant TPV
 • Realització d’un curs / formació a través de la pàgina web /
 • Recepció de la prestació d’un servei
 • Registre des cursos / formacions realitzades
 • Seguretat de l’entitat.
 • Servei postvenda i fidelització
 • Tramitació d’altes i baixes per malaltia o accident laboral
 • Tramitació de pressupostos
 • Tractament de dades per a cursos i formacions
 • Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa
 • Transferència internacional de dades

 

Termini de conservació de la informació

 

Les seves dades seran conservades durant la durada de la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·licitar el seu supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

 

Legitimació

 

La base legal per al tractament de les seves dades radica per:

 

 • Consentiment inequívoc
 • Execució d’un contracte
 • Interès legítim per part del responsable del tractament
 • Protegir l’interès vital d’un afectat

 

Destinataris

 

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 

 • A altres responsables del tractament
 • Administració Tributària
 • Agència de Seguretat
 • Bancs i entitats financeres
 • Encarregats de destrucció de documentació
 • Entitats de Consultoria / Auditoria
 • Entitats de formació
 • Entitats de publicitat i màrqueting
 • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
 • Gestoria / Assessoria
 • Seguretat social
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

 

Drets

 

Tens dret a obtenir la confirmació sobre si a COL·LEGI SANT JOSEP NAVÀS estem tractant dades personals que li interessen, o no.

 

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació dels dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no són necessaris per a les finalitats que es van recollir.

 

En determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en cas que només es conservaran per l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. COL·LEGI SANT JOSEP DE NAVÀS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperatius, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Així mateix, es pot exercir el dret a la portabilitat de dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la legalitat del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Alternativament, també es pot dirigir a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: Carretera de Viver, 20, 08670 Navàs adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la verificació de la seva identitat. Recordeu-vos de facilitar l’última informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça d’adreça electrònica que s’utilitza per a l’adreça o portal objecte de la vostra sol·licitud.

 

Per últim, li informem que es pot dirigir davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades  i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.