Com som?

Tota la comunitat educativa que formem el Col·legi Sant Josep entenem l’educació com un camí que família i escola fem conjuntament per obrir les portes de l’aprenentatge des nostres infants. La clau està en l’emoció i la motivació. Les emocions són el motor principal de l’aprenentatge i la motivació és la porta d’entrada perquè la curiositat, l’esforç, el compromís i el treball en equip ajudin a cada nen i nena a sentir-se protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

Qui som?

Som l’escola concertada d‟infantil i primària de Navàs, catalana, oberta, acollidora i integradora, on nenes i nens des de mesos fins a 6è de primària, famílies, personal docent i no docent formem aquesta petita gran família.
Des de l’any 2008 som Escola Verda i treballem dia a dia per a la sostenibilitat mediambiental.
Hem estat reconeguts com a centre eTwinning, per ser escola de referència en el desenvolupament de projectes europeus Som també centre examinador dels exàmens de Cambridge.

A què donem valor?

A la participació activa de les famílies, a les necessitats cognitives, socials i emocionals de cada infant, a l’esforç i l’esperit crític. A un bon clima de convivència, al respecte, la tolerància i l’ajuda als altres. Al treball col·lectiu, col·laboratiu i emprenedor.

Benvinguts al

– Col·legi Sant Josep Navàs –

Quina és la nostra base pedagògica?

Per desenvolupar els nostres objectius partim dels set principis de l‟aprenentatge, segons “The nature of learning: using research to inspire practice‟, publicat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

Com ho fem?

Creant entorns d‟aprenentatge innovadors a partir de l‟equilibri entre aquests enfocaments pedagògics: aprenentatge guiat, aprenentatge per acció i aprenentatge experiencial.

 • Fent créixer l’autonomia de cada infant.
 • Despertant la curiositat dels nens i nenes.
 • Fomentant l’aprenentatge vivencial i experimental.
 • Acompanyant els infants en el seu procés d’aprenentatge.
 • Potenciant l’emprenedoria, la creativitat, l’art i la música.
 • Combinant metodologies d’ensenyament-aprenentatge per construir connexions:
  • Projectes europeus Erasmus+ i eTwinning
  • Projecte d’Educació Emocional
  • Projecte “CONNECTEM” a primària
  • Treball per espais d‟aprenentatge i ambients
  • Treball cooperatiu, dinàmiques de grup, activitats interdisciplinàries
  • Projecte d‟Emprenedoria