Elvira Pujols

Mestra i tutora d'ed. infantil. Comissió pati (R)evolució. Comissió per a la sostenibilitat i medi ambient. Comissió projecte apadrinament.

Maria Safont

Mestra a ed. infantil i primària Comissió biblioteca.

Núria Terré

Coordinadora d'ed. primària. Mestra especialista de Música. Comissió pati (R)evolució. Comissió valors i emocions.

Montse Rovira

Mestra i tutora d'ed. primària. Comissió valors i emocions. Comissió projecte dones pioneres.

Eli López

Mestra especialista d'ed. física i tutora d'ed. primària. Especialista AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua anglesa). Comissió TAC.

Montserrat Cererols

Mestra i tutora d'ed. primària. Comissió biblioteca.

Montserrat Mas

Mestra a ed. primària. Comissió projecte dones pioneres.

Ester Pérez

Mestra i tutora d'ed. primària. Especialista AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua anglesa). Comissió Erasmus+. Comissió GEP (Generació Plurilingüe).

Olga Casimiro

Geòloga i tutora d'ed. primària. Comissió per a la sostenibilitat i medi ambient. Comissió pati (R)evolució. Comissió biblioteca.

Cèlia Reñé

Personal d'administració i serveis: oficines.