David Martínez

Personal d'administració i serveis: oficines.

Montse Malagarriga

Personal d'administració i serveis: cuina i servei de neteja.

Mercè Ferrer

Personal d'administració i serveis: menjador.

Pep Rosich

Personal d'administració i serveis: menjador. Vetllador. Comissió pati (R)evolució.

Rosa Soler

Personal d'administració i serveis: vetlladora i servei de neteja

Imma Granados

Personal d'administració i serveis: neteja