Fina Vendrell

Representant Titular. Especialista d'anglès. Coordinadora de projectes Erasmus+. Ambaixadora eTwinning.

Montse Mollet

Directora. Mestra i psicopedagoga. Comissió d'atenció a la diversitat. Comissió TAC.

Elisa Cervera

Administradora

Maria Vilà

Cap d'estudis. Mestra i tutora d'ed. primària. Comissió d'atenció a la diversitat. Comissió pati (R)evolució.

Eva Espada

Secretària acadèmica. Mestra i tutora d'ed. primària. Especialista AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua anglesa). Comissió GEP (Generació Plurilingüe). Comissió biblioteca

Mònica Latre

Coordinadora d'ed. infantil 1r cicle. Educadora Llar d'infants.

Iris Velilla

Educadora Llar d'Infants. Vetlladora. Comissió pati (R)evolució

Laia Masplà

Coordinadora d'ed. infantil 2n cicle. Mestra i tutora d'ed. infantil. Comissió TAC. Comissió pati (R)evolució.

Marc Canals

Mestre i tutor d'ed. infantil. TEI. Especialista de psicomotricitat. Comissió projecte apadrinament.

Angelina Soler

Mestra i tutora d'ed. infantil. Comissió projecte apadrinament.