Núria Terré

Coordinadora d'ed. primària. Mestra especialista de Música. Equip impulsor projecte d'innovavió araArt.

Ester Pérez

Mestra i tutora d'ed. primària. Especialista AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua anglesa). Equip impulsor Projectes europeus.

Olga Casimiro

Geòloga i tutora d'ed. primària. Comissió per a la sostenibilitat i medi ambient. Comissió pati (R)evolució.

Eli López

Mestra especialista d'ed. física i tutora d'ed. primària. Equip impulsor Estràtègia Digital de centre.

Eva Cantarero

Mestra d'ed. primària. Equip impulsor Projectes Europeus. Equip Educació Especial.

Eva Espada

Mestra i tutora d'ed. primària. Equip impulsor Projectes Europeus

Pol Bordas

Mestre i tutor d'ed. primària. Equip impulsor projecte d'innovació araArt

Aina Torrescasana

Mestra i tutora d'ed. primària. Equip impulsor projecte d'innovació araArt

Marina Serra

Mestra Ed.Física i psicomotricitat.

Marc Canals

Mestre tutor d'ed. infantil. Equip impulsor Estratègia Digital de Centre.