Marina Vilà

Mestra a ed. primària. Especialista AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua anglesa). Equip impulsor Projectes Europeus

Eli López

Mestra especialista d'ed. física i tutora d'ed. primària. Equip impulsor Pla d'educació digital.

Montse Rovira

Mestra i tutora d'ed. primària. Comissió valors i emocions. Comissió projecte dones pioneres.

Pol Bordas

Mestre d'ed. primària. Equip impulsor projecte d'innovació araArt

Núria Terré

Coordinadora d'ed. primària. Mestra especialista de Música. Equip impulsor projecte d'innovavió araArt.

Maria Safont

Mestra a ed. infantil. Comissió biblioteca. Equip impulsor dones pioneres

Elvira Pujols

Mestra i tutora d'ed. infantil. Comissió pati (R)evolució. Comissió per a la sostenibilitat i medi ambient.

Angelina Soler

Mestra i tutora d'ed. infantil. Comissió projecte apadrinament.

Marc Canals

Mestre d'ed. infantil. TEI. Especialista de psicomotricitat. Vetllador

Laia Masplà

Coordinadora d'ed. infantil 2n cicle. Mestra i tutora d'ed. infantil. Equip impulsor Pla d'Educació Digital.