ACOLLIMENT DIGITAL

Dins la benvinguda digital al centre,  tant a l’alumnat, família com al professorat es realitzen les accions següents:

Informació i ús dels serveis digitals:

  1. Alta inicial al clickedu d’alumnes, famílies i professorat. (se’ls fa arribar manual d’accés)
  2. Alta al domini de l’escola @sjn.cat
  3. Informació de la web i les xarxes socials
  4. Signatura de documentació relativa a l’àmbit digital

 

Tot l’alumnat  rep a començament de curs, des de tutoria, o des de secretaria, si l’alumne o professorat és nou al centre, les claus d’accés al clickedu, gmail corporatiu. Es fa un repàs a la tutoria de l’accés al classroom i les funcions principals d’ús.

Les famílies reben informació sobre el funcionament de clickedu a les reunions de principi de curs. També disposen, dins del mateix clickedu, d’un repositori més específic de videotutorials i disposen del suport de la secretaria acadèmica per tot el que es necessiti en l’ús de la plataforma. Reben també documentació relativa a l’àmbit digital per signar (Targeta Alfa) on s’hi inclou la política de privacitat, tractament de la informació i imatges, les eines tecnològiques ulititzades amb les seves polítiques de privacitat pròpies, entre altres:

 

TARGETA ALFA

 

El professorat rep informació sobre diferents aspectes digitals del centre. És per això que disposem d’un pla d’acollida digital per als docents.